....New construction, maintenance, repair and service of movable bridges and similar facilities..Nybyggnation, underhåll, reparation och service av öppningsbara broar och andra liknande anläggningar....

....

Motala Verkstad Group has built many – over 800 – of the fixed and movable steel bridges in Sweden. We make both the new construction, alterations, repairs and servicing.

The work includes both the design and manufacture of hydraulics, machinery and steel structures, including site assembly. We take full responsibility as general contractor, including construction, electrical and control systems.

We have equipped service vehicles and experienced bromontörer making mission in place and can be deployed at short notice. We are committed not only works with bridges, but also, for example, with shutters and operators of power plants.

..

Motala Verkstad Group har byggt många – över 800 – av de fasta och öppningsbara stålbroarna som finns i Sverige. Vi gör både nybyggnationer, ombyggnader, reparation och service.

Uppdragen innefattar såväl konstruktion som tillverkning av hydraulik, maskinerier och stålkonstruktioner, inklusive platsmontage. Vi tar ett helhetsansvar som huvudentreprenör med bland annat bygg, el samt styrsystem.

Vi har utrustade servicebilar och erfarna bromontörer som gör uppdrag på plats och kan rycka ut med kort varsel. Vi åtar oss inte bara arbeten med broar utan även till exempel med dammluckor och maskinerier till kraftverk. ....