....Board members..Styrelsemedlemmar....

Albert Elfström
....Chairman of the Board..Styrelseordförande....

Hans Andréasson
....Board member..Ledamot....

Håkan Dahllöf
....Board member..Ledamot....

Anders Holm
....Board member..Ledamot....

Christina Lundqvist
....Board member..Ledamot....

Mats Svensson
....Board member..Ledamot....

....Union representatives..Fackliga representanter....

Mikael Sääf
IF Metall