....

MVG offer great opportunities for our customers, employees and partners. We welcome, of course, more to share the exciting journey that our companies and businesses do.

Long-term solutions and efficiency are on the agenda of many of our customers and our company keep supplying with continued confidence.

The market for global oil and gas related machinery and equipment investment has suffered but is expected to grow over time. Technically and in terms of expertise MVG is already a suitable player in the offshore market. Currently, it is a renaissance for Motala presses and associated press technology. Despite local competitors abroad, customers often turn to Motala because of our skills but also for our company's good track record. Infrastructure investments increasingly take place and in several segments. Large investments are done in bridge construction, maintenance and other community building segments such as sluice gates and gate construction / renovation.

It offers challenges and opportunities for the right people in far more areas than can be mentioned here.

MVG AB
Linjegatan 14
591 62 Motala

E-mail: info@mvg.se, sales@mvg.se

Phone: +46 (0)141-22 99 00

..

MVGs bolag erbjuder stora möjligheter för våra kunder, medarbetare och partners. Vi välkomnar naturligtvis fler till den spännande resa som våra bolag och verksamheter gör.

Långsiktiga lösningar och effektiviseringar är på agendan hos många av våra kunder och våra bolag levererar med fortsatt förtroende.

Marknaden för globala olje och gasrelaterade maskin- och utrustningsinvesteringar förväntas växa över tiden. Tekniskt och kompetensmässigt är MVG redan idag en lämplig aktör på offshoremarknaden. För närvarandet är det en renässans för produktområdet pressar och tillhörande pressteknologi. Trots lokala konkurrenter utomlands så väljer kunderna ofta att vända sig till Motala just för kompetensen men även för bolagets goda track record. Infrastruktursatsningar äger rum i ökande omfattning och inom flera segment. Stora investering görs i brobyggande, underhåll och andra samhällsbyggande segment t.ex. damm och slussbyggen/renovering.

Här finns utmaningar och möjligheter för rätt personer inom långt fler områden än som kan omnämnas här.

MVG AB
Linjegatan 14
591 62 Motala

E-post: info@mvg.se, sales@mvg.se

Telefon: 0141-22 99 00....