....Motala Verkstad Groups Board consists of Chairman Albert Elfström and members Anders Holm, Håkan Dahllöf, Mats Svensson and Hans Andréasson. ..Motala Verkstad Groups styrelse består av ordföranden Albert Elfström samt ledamöterna Anders Holm, Håkan Dahllöf, Mats Svensson och Hans Andréasson. ....

 
 

Albert Elfström
....Chairman of the Board..Styrelseordförande....

Anders Holm
....Board member..Styrelsemedlem....

Håkan Dahllöf
....Board member..Styrelsemedlem....

Mats Svensson
....Board member..Styrelsemedlem....

Hans Andréasson
....Board member..Styrelsemedlem....

 

....Union representatives..Fackliga representanter....

Mikael Sääf
IF Metall

Therese Häll
Unionen