About Us..Om Oss

....International industrial engineering, manufacturing and maintenance business group founded in 1822..Industrikoncern inom verkstad och tungt underhåll med anor från 1822....

....Motala Verkstad Group is the production partner for professional industrial businesses, whether you're looking for a complete sourcing and supply management partner or a sub-contractor of excellence in the manufacturing of systems, subsystems and components. ..Motala Verkstad Group är produktions-partner till professionella industriella aktörer, oavsett om du söker en komplett sourcing- och supply-managementpartner eller en under-leverantör med excellens i tillverkning av system, delsystem och komponenter. ....

....Motala Verkstad Group have well constructed offers for heavy and medium heavy industry: Efficient customer specific solutions, component manufacturing and services including the following industries; Medical Technology, Energy, Marine, Industrial Presses, Oil & Gas, Bridges and Infrastructure, Defence Industries and other high demand areas. ..Motala Verkstad Group har väl utvecklade erbjudanden för tung och medeltung industri: Effektiva kund- specifika lösningar, komponent-tillverkning och service för bl.a. följande branscher; Medicinteknik, Energi, Marint, Pressar, Olja & Gas, Broar och Infrastruktur, Försvarsindustrier och andra områden med höga krav. ....

....Motala Verkstad Group have many international and reputable customers. ..Motala Verkstad Group har många internationella och välrenommerade kunder. ....

....SWEDISH DAILY INDUSTRY MAGAZINE: Motala Verkstad on the offensive. English Link in the news segment ..dagens industri: Motala Verkstad på offensiven. Länk till DI i bilden....

....SWEDISH DAILY INDUSTRY MAGAZINE: Motala Verkstad on the offensive. English Link in the news segment ..dagens industri: Motala Verkstad på offensiven. Länk till DI i bilden....

....Photos and Images..Foton och bilder....

....Photos and Images..Foton och bilder....

MVG Gustavsvik launch video

....Latest News..Senaste Nytt....