Sjolanders_a-part-of_rgb.jpg

....Sjölanders Mekaniska AB is one of Mälardalen's largest lego workshops, with a total workspace of 9 000 sqm, 60 employees and a turnover of approx. SEK 70 million. ..Sjölanders Mekaniska AB är en av Mälardalens största legoverkstäder, med en total verkstadsyta på 9 000 kvm, 60 medarbetare och en omsättning på cirka 70 miljoner kronor. ....

....Sjölanders Mekaniska AB supplies customer-specific solutions in welding, machining and assembly. Mainly we manufacture large and complex products in single or a few copies. ..Sjölanders Mekaniska AB levererar kundspecifika lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montage. Huvudsakligen tillverkar vi stora och komplexa produkter i enstaka eller några få exemplar.....

....We have a high level of knowledge in project management and production adaptation of the designs we deliver and offer total responsibility for deliveries directly to end customers around the world. We work closely with a number of subcontractors, such as surface treatment and heat treatment, which makes us a complete comprehensive supplier of lottery manufacturing. ..Vi har hög kunskap inom projektledning och produktionsanpassning av de konstruktioner som vi levererar samt erbjuder totalansvar för leveranser direkt till slutkunder runt om i världen. Vi har ett nära samarbete med ett antal underleverantörer exempelvis för ytbehandling och värmebehandling, vilket gör oss till en komplett helhetsleverantör vid legotillverkning....

....Our customers require constant development of us as a supplier. Professional pride, quality awareness, efficiency, long-term and high level of service are leading stars for Sjölanders Mekaniska AB. .. Våra kunder kräver ständig utveckling av oss som leverantör. Yrkesstolthet, kvalitetsmedvetenhet, effektivitet, långsiktighet och hög servicegrad är ledstjärnor för Sjölanders Mekaniska AB. ..

 

....Contact..Kontakt....
+46 (0)21-19 65 50
info.vasteras(a)mvg.se offert.vasteras(a)mvg.se order.vasteras(a)mvg.se