....AB Motala Verkstad, the oldest engineering company, was founded in 1822 by Baltzar von Platen, originally to supply mechanical products in connection with the construction of the Gota canal.

Today the company is an established supplier of highly qualified mechanical products and services such as shafts for ships, medical technical equipment, movable bridges, pipe and coupling systems for deepwater oil exploration and pumps for the process industry.

AB Motala Verkstad is at the forefront of the development of the broadest range of complex mechanical products. Its customers include companies Elekta, Tetra Pak, Scana Industries, Siemens and Sandvik Hyperion

For more information:
motalaverkstad@mvg.se..

AB Motala Verkstad, Sveriges äldsta verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal.

Idag är företaget en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster, exempelvis fartygsaxlar, medicinsk tekniska utrustningar, öppningsbara broar, rör- och kopplingssystem för djuphavsoljeutvinning samt pumpar för processindustrin.

AB Motala Verkstad ligger i framkant av utvecklingen med marknadens bredaste utbud av komplexa mekaniska produkter. Bland kunderna finns företag som Elekta, Tetra Pak, Scana Industrier, Siemens och Sandvik Hyperion.

 

....Contact..Kontakt....
+46 (0)141-22 99 00
info@mvg.se