....Daniel Ellison ..Daniel Ellison....
....CEO..VD....
....Daniel Ellison has a background from International Industrial Engineering and Management at the University of Linköping. Daniel joined MVG from Toyota Material Handling Europe where he most recently has held a position as European Director of Sales Development & Training. Previous to that he has been Director of European Business Planning placed in the TMHE Office in Brussels, Belgium. He has also been a member of the Global Business Planning Team, member of the European Management Team and has served as Board Member in daughter companies in Poland and Belgium. ..Daniel Ellison har en bakgrund från International industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Daniel gick till MVG från Toyota Material Handling Europe där han senast har innehaft en befattning som europachef för Sales Development & Training. Dessförinnan har han varit chef för European Business Planning placerad i TMHE-kontoret i Bryssel, Belgien. Han har också varit medlem i Global Business Planning Team, medlem i den europeiska ledningsgruppen och har tjänstgjort som styrelseledamot i dotterbolag i Polen och Belgien. ....

 
-1.jpg

....Johannes Alvestrand..Johannes Alvestrand....
....CFO..CFO....
....Johannes Alvestrand, MBA Warwick Business School. Johannes has occupied senior roles as CFO, Sales and Marketing Director, Vice President, Acting President, Supply Chain Director and Business Consultant in several international industrial companies. Main focus have been on engineering, automotive, energy and process industries, primarily in B2B, and chem-tech industries in FMCG. ..Johannes Alvestrand har en MBA från Warwick Business School och är Civilekonom. Johannes har tidigare arbetat i ledande roller som CFO, Försäljnings och Marknadsdirektör, Vice VD, tf VD, Supply Chain Direktör och Verksamhetskonsult i internationella industriföretag. Branscherna har framförallt omfattat verkstad, fordon, energi och process industri i framförallt B2B, samt kem-teknisk industri inom FMCG. ....

 
Mattias-Rosengren.png

Mattias Rosengren
....Sales and Marketing Manager..Sälj- och marknadschef....
....Mattias Rosengren comes from ÅF AB, where he has been focusing on business development and construction of new organizations within telecom and the defense industry. By 2012, Mattia's officer was in the army where he was the head of various levels of staff responsibility for up to 200 people. Mattias has also served in the Balkans and in Afghanistan, which has given him experience of working in and leading people in extreme environments. ..Mattias Rosengren kommer närmast från ÅF AB där han under ca sex år har fokuserat på affärsutveckling och uppbyggnad av nya organisationer inom bl.a. telekom och mot försvarsindustrin. Fram till 2012 var Mattias officer (major) i armén där han var chef på olika nivåer med personalansvar för upp till 200 personer. Mattias har även tjänstgjort på Balkan och i Afghanistan, något som har givit honom erfarenhet av att verka i och leda människor i extrema miljöer. ....

 
Face - Michael O.jpg

Michael Olsson
....Site Manager Kristinehamn..Sitechef Kristinehamn....
....Michael Olsson has a background from the marine industry and has had leading roles in production technology. Michael has a MSc in Operations Excellence from Cranfield University. Michael joined MVG from Rolls-Royce Marine in the role of Head of Manufacturing Engineering. ..Michael Olsson har en bakgrund från Marinbranschen och har haft ledande roller inom Produktionsteknik. Michael har en MSc i Operations Excellence från Cranfield University. Michael kom till MVG från Rolls-Royce Marine och senast i en roll som Head Of Manufacturing Engineering. ....


 

 
charlotte axelsson.jpg

....Charlotte Axelsson..Charlotte Axelsson....
....HR Manager..Personalchef....
....Charlotte Axelsson is Motala Verkstad Groups HR Manager. She previously served as HR Business Partner at Siemens. Charlotte has ten years experience of broad HR-work within the Siemens group. ..Charlotte Axelsson är personalchef på MVG. Senast arbetade Charlotte som HR Business Partner inom Siemens. Hon har tio års erfarenhet av brett HR-arbete inom Siemenskoncernen. ....