....FM Industry AB was founded in 1955 in Malmo Fosie and is a supplier and partner to many different branches of industry.

The company specializes in all kinds of machining of metal parts. The company has a broad and modern machine park and doing well with derivering single unit as well as larger series.

The company's combination of high expertise and solid engineering experience ensures subcontractor deliveries with great flexibility, fully adapted to customer needs.

FM Industry is today a supplier to leading companies in the offshore, mining, infrastructure, energy, packaging industry and medical technology. There are good prospects for further broadened customer base from 2016 and onwards.
..
FM Industri AB startades 1955 i Malmö Fosie och är underleverantör och samarbetspartner till flera olika industrigrenar.

Bolaget är specialiserad på alla former av skärande bearbetning av metalldetaljer. Företaget har en bred och modern maskinpark och sysslar såväl med enstycksbearbetning som att leverera större serier.

Bolagets kombination av hög kompetens och gedigen verkstadserfarenhet borgar för legotillverkning med stor flexibilitet, helt anpassad efter kundens behov.

FM Industri är idag underleverantör till världsledande företag inom offshore, gruvindustri, infrastruktur, energisektorn, förpackningsindustri och medicinsk teknik. Det finns goda förutsättningar för en ytterligare breddad kundbas från 2016 och framåt. ....

 
 

....Contact..Kontakt....
+46 (0)141-22 99 00
info@mvg.se