BLF_a-part-of_rgb.jpg

....Blue Future in Gustavsvik, Kristinehamn is since many years one of the leading workshops in Sweden for highly qualified industrial components, products and services. For example ship propellers, water jets and marine systems as well as various products, components and equipments for several other industries.

Blue Future is a high-performance workshop with the broadest range of capacity and expertise for the production of qualified marine products and complex components. Customers include, among others, companies such as Kongsberg and other world-leading companies in their respective industries.

..

Blue Future i Gustavsvik, Kristinehamn är sedan många år en av de ledande verkstäderna i Sverige för högkvalificerade industriella komponenter, produkter och servicetjänster. Till exempel fartygspropellrar, vattenjet och system för marint bruk samt olika produkter, komponenter och utrustningar för ett flertal andra industrier.

Blue Future är en high-performance verkstad med marknadens bredaste kapacitets- och kompetensutbud för produktion av kvalificerade marina produkter och komplexa komponenter. Bland kunderna finns bland andra företag som Kongsberg och andra världsledande företag inom sina respektive brancher. ....

 

....Contact..Kontakt....
+46 (0)141-22 99 00
info(a)mvg.se