....We offer a workplace where

 • A safe working environment is a priority
 • The individual performance has great impact on our success
 • We work in teams and where teamwork is essential
 • You can develop in your role but also have the opportunity to try new roles
 • Leadership is coaching and to strengthen and develop the individual

Our goal is to hire

 

 • People who share the view that our values Respect, Commitment and Responsibility are important
 • People who understand the power of teamwork
 • People who like to constantly challenge existing approaches to improvement as a driving force
 • People who are committed and want to spread their knowledge in collaboration with colleagues and clients

..

Vi erbjuder en arbetsplats där

 • En säker arbetsmiljö är prioriterad
 • Individens prestation har stor påverkan på vår framgång
 • Vi jobbar i lag och där medarbetarskap är viktigt
 • Du kan utvecklas i din roll men även få möjlighet att prova nya roller
 • Ledarskapet är coachande och stärker och utvecklar individen

Vår målsättning är att anställa

 • Personer som delar uppfattningen att våra värderingar Respekt, Engagemang och Ansvar är viktiga
 • Personer som förstår styrkan i lagarbete
 • Personer som gillar att ständigt utmana existerande arbetssätt med förbättringsarbete som drivkraft
 • Personer som är engagerade och vill sprida sin kunskap i samarbete med kollegor och kunder....