....For our customers, we always strive to develop our work and offer..För våra kunder strävar vi alltid att utveckla vårt arbetsätt och erbjudande....

....Cost efficiency and effectiveness, internally and externally..Kostnadseffektivitet, internt och externt....

....Drive home rationalization..Driva hem rationaliseringar....

....Develop productivity and producability..Utveckla produktivitet och producerbarhet....

....Quality Delivery on time..Kvalitetsleveranser på utsatt tid....

....Sustainability..Uthålligt företagande.....

....Integrated long-term partner..Långsiktig integrerad partner..