....Postal Address..Postadress....
Sjölanders Mekaniska
Navigatörgatan 6
721 32 Västerås

....Telephone (switchboard)..Telefon (växel)....
+46 (0)21-19 65 50

Fax
+46 (0)21-19 65 56

Sjolanders_a-part-of_rgb.jpg

Visiting Address..Besöksadress..
Sjölanders Mekaniska
Navigatörgatan 6
721 32 Västerås

....E-mail..E-post ....
offert@sjolanders.com
order@sjolanders.com

 

....Management..Ledning....

....CEO..VD....
Leif Andersson
leif.andersson@sjolanders.com
+46 (0)21-19 65 75

....HR Manager..Personalchef....
Charlotte Axelsson
charlotte.axelsson@mvg.se
+46 (0)73-920 99 50

CTO
Michael Olsson
michael.olsson@mvg.se
+46 (0)70-528 41 86

....Environmental and Quality Manager..Kvalitets- och yttre miljöchef....
Viktor Eriksson
viktor.eriksson@mvg.se
+46 (0)73-920 99 20

....Sales and Marketing Manager..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren
mattias.rosengren@mvg.se
+46 (0)735-15 03 03


....Communications Manager..Kommunikationschef....
Per N Lekemark
per.lekemark@mvg.se
+46 (0)70-69 69 325


Sales/Business Development
Marijan Kolbaric
marijan.kolbaric@mvg.se
+46 (0)73-920 99 60


....Production..Produktion....

....Planning Manager..Planeringschef....
Lena Högberg
lena.hogberg@sjolanders.com
+46 (0)21-19 65 76

....Production Manager welding..Produktionsledare svets....
Johnny Bohlin
johnny.bohlin@sjolanders.com
+46 (0)21-19 68 47

....Production Engineer..Produktionstekniker/produktionsledare....
Erik Wilhelmsson
erik.wilhelmsson@sjolanders.com
+46 (0)21-19 68 47


....Economics and administration..Ekonomi och administration....

....Offer Manager..Order- och offertchef....
Kenneth Ödman
kenneth.odman@sjolanders.com
+46 (0)21-19 65 79

....Economic Manager..Ekonomichef....
Pernilla von Essen
pernilla.vonessen@sjolanders.com
+46 (0)21-81 45 96

....Manufacture and Offer..Beredning och offert....
Andreas Pettersson
andreas.pettersson@sjolanders.com
+46 (0)21-19 68 49

....Manufacture and Offer..Beredning och offert....
Håkan Jonsson
hakan.jonsson@sjolanders.com
+46 (0)21-19 65 51