....Postal address..Postadress....
AB Motala Verkstad
Box 950
SE–591 29 Motala ....Sweden..Sverige....

....Telephone..Telefon....
+46 (0)141–22 99 00

Fax
+46 (0)141–22 99 04

Visiting address..Besöksadress..
AB Motala Verkstad
Linjegatan 14
Motala ....Sweden..Sverige....

....E-mail..E-post: ....
info(a)mvg.se
sales(a)mvg.se

MV_a-part-of_rgb.jpg

AB Motala Verkstad, Sveriges äldsta verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal.

Idag är företaget en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster, exempelvis fartygsaxlar, medicinsk tekniska utrustningar, öppningsbara broar, rör- och kopplingssystem för djuphavsoljeutvinning samt pumpar för processindustrin.

AB Motala Verkstad ligger i framkant av utvecklingen med marknadens bredaste utbud av komplexa mekaniska produkter. Bland kunderna finns företag som Elekta, Tetra Pak, Scana Industrier, Siemens och Sandvik Hyperion.


To reach us by e-mail, use firstname.lastname@mvg.se ..För att maila oss, använd fornamn.efternamn@mvg.se


....Management..Ledning....

....CEO..VD....
Håkan Johansson

CTO
Michael Olsson

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

....HR manager..Personalchef....
Charlotte Axelsson

....Environmental and quality manager..Kvalitets- och yttre miljöchef....
Viktor Eriksson


....Finance..Ekonomi....

Controller
Anna Paersson


....Sales & marketing..Sälj och marknad....

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

Key account manager
Benny Palm

Key account manager
Stefan Stoltz

....Communications manager..Kommunikationschef....
Per N Lekemark

Key account manager
Velimir Pranjic

Sales/Business development
Marijan Kolobaric

Key account manager, Contact sales..Key account manager, Kontaktperson försäljning
Marcus Sandling


....Customer support..Kundsupport....

....Quotation engineer..Offertingenjör....
Richard Cornelius

....Quotation engineer..Offertingenjör....
Per Anders Gustavsson

....Quotation engineer..Offertingenjör....
Claes Wahlström


....Production manager..Produktionschef....
Stefan Åstrand

....Maintenance..Underhåll....
Uno Johansson

....Montage manager..Montageledare....
Jan Darnell

....Manager purchase and commercial agreements ..Chef inköp och kommersiella avtal ....
Bo Andersson

....Quality..Kvalitet....
Roger Karlsson

....Planning and purchase..Planering och inköp....
Olof Bohm

....Production technology..Produktionsteknik....
Ulf Tykosson