....Postal address..Postadress....
Blue Future Box 235
SE–681 25 Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....Telephone..Telefon....
+46 (0)141–22 99 00

Fax
+46 (0)141–22 99 04

....Visiting address..Besöksadress....
Blue Future Varnumsleden 5, Höje
Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....E-mail..E-post....
info(a)mvg.se
sales(a)mvg.se

 

BLF_a-part-of_rgb.jpg

....

Blue Future in Höje, Kristinehamn, has for many years been one of the leading workshops in Sweden in highly qualified mechanical products and services such as ship shafts, pipe and coupling systems for deepwater oil extraction and defense equipment.

Blue Future is at the forefront of the development of the broadest range of complex mechanical products. Our customers include companies such as Scana, Kongsberg, Caterpillar, Saab and BAE.

..

Blue Future i Höje, Kristinehamn, är sedan många år en av de ledande verkstäderna i Sverige inom högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster, exempelvis fartygsaxlar, rör- och kopplingssystem för utvinning av djuphavsolja samt försvarsutrustning.

Blue Future ligger i framkant av utvecklingen med marknadens bredaste utbud av komplexa mekaniska produkter. Bland kunderna finns företag som Scana, Kongsberg, Caterpillar, Saab och BAE.

....


To reach us by e-mail, use firstname.lastname@mvg.se ..För att maila oss, använd fornamn.efternamn@mvg.se


....Management..Ledning....

....CEO..VD....
Linda Take

....Environmental and quality manager..Kvalitets- och yttre miljöchef....
Viktor Eriksson

....HR Manager..Personalchef....
Charlotte Axelsson

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

CTO
Michael Olsson

Controller
Lars Nordström


....Sales and marketing..Sälj och marknad....

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

Sales/Business development
Marijan Kolobaric

Key account manager
Marcus Sandling

....Communications manager..Kommunikationschef....
Per N Lekemark

Key account manager
Benny Palm

Key account manager
Stefan Stoltz

Key account manager, Contact sales..Key account manager, kontaktperson försäljning
Sören Andersson

Key account manager
Velimir Pranjic


....Production manager..Produktionschef....
Josef Bugariju

....Planning..Planering....
Therese Häll

....Head of purchase and logistics ..Chef inköp och logistik....
Christer Thyberg