....Postal address..Postadress....
Blue Future Box 56
SE–681 22 Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....Telephone..Telefon....
+46 (0)141–22 99 00

Fax
+46 (0)141–22 99 04

....Visiting address..Besöksadress....
Blue Future Båtbyggarevägen 1, Gustavsvik
Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....E-mail..E-post....
info(a)mvg.se
sales(a)mvg.se

 

BLF_a-part-of_rgb.jpg

Blue Future in Gustavsvik, Kristinehamn is since many years one of the leading workshops in Sweden for highly qualified industrial components, products and services. For example ship propellers, water jets and marine systems as well as various products, components and equipments for several other industries. ..Blue Future i Gustavsvik, Kristinehamn är sedan många år en av de ledande verkstäderna i Sverige för högkvalificerade industriella komponenter, produkter och servicetjänster. Till exempel fartygspropellrar, vattenjet och system för marint bruk samt olika produkter, komponenter och utrustningar för ett flertal andra industrier.

Blue Future is a high-performance workshop with the broadest range of capacity and expertise for the production of qualified marine products and complex components. Customers include, among others, companies such as Kongsberg and other world-leading companies in their respective industries. ..Blue Future är en high-performance verkstad med marknadens bredaste kapacitets- och kompetensutbud för produktion av kvalificerade marina produkter och komplexa komponenter. Bland kunderna finns bland andra företag som Kongsberg och andra världsledande företag inom sina respektive branscher.


To reach us by e-mail, use firstname.lastname@mvg.se ..För att maila oss, använd fornamn.efternamn@mvg.se


....Management..Ledning....

....CEO..VD....
Linda Take

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

....HR manager..Personalchef....
Charlotte Axelsson

....Environmental and quality manager..Kvalitets- och yttre miljöchef....
Viktor Eriksson

CTO
Michael Olsson

Controller
Lars Nordström


....Sales and Marketing..Sälj och marknad....

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

Sales/Business development
Marijan Kolobaric

Key account manager
Marcus Sandling

....Communications manager..Kommunikationschef....
Per N Lekemark

Key account manager
Benny Palm

Key account manager
Stefan Stoltz

Key account manager, Contact sales..Key account manager, kontaktperson försäljning
Joakim Karas

Key account manager
Velimir Pranjic


....Production manager..Produktionschef....
Tommy Karlsson

....Main planner..Huvudplanerare....
Morgan Eriksson

....Production technical manager..Produktionsteknisk chef....
Ulf Olsson

....Head of purchase and logistics..Chef inköp och logistik....
Christer Thyberg