Postal address..Postadress
Motala Verkstad Group
Box 950
SE–591 29 Motala ....Sweden..Sverige....

Telephone..Telefon (växel)
+46 (0)141–22 99 00

Fax..Fax
+46 (0)141–22 99 04

Baltzar von PLaten (1766–1829), founder of Motala Verkstad.

Baltzar von PLaten (1766–1829), founder of Motala Verkstad.

Visiting address..Besöksadress
Motala Verkstad Group
Linjegatan 14
Motala ....Sweden..Sverige....

E-mail..E-post
info(a)mvg.se
sales(a)mvg.se

 

....

AB Motala Verkstad, Sweden's oldest engineering company, was founded in 1822 by Baltzar von Platen, originally to supply mechanical products in connection with the construction of the Göta kanal. Another company founded by von Platen.

Today, the company is an established supplier of highly qualified mechanical products and service services, such as ship axles, medical technical equipment, openable bridges, pipe and coupling systems for deep sea oil extraction and pumps for the process industry.

AB Motala Verkstad is at the forefront of the development with the market's widest range of complex mechanical products. Customers include companies such as Elekta, Tetra Pak, Scana Industrier, Siemens and Sandvik Hyperion.

..

AB Motala Verkstad, Sveriges äldsta verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Ytterligare en verksamhet grundad av von Platen.

Idag är företaget en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster, exempelvis fartygsaxlar, medicinsk tekniska utrustningar, öppningsbara broar, rör- och kopplingssystem för djuphavsoljeutvinning samt pumpar för processindustrin.

AB Motala Verkstad ligger i framkant av utvecklingen med marknadens bredaste utbud av komplexa mekaniska produkter. Bland kunderna finns företag som Elekta, Tetra Pak, Scana Industrier, Siemens och Sandvik Hyperion.

....


För att maila oss använd fornamn.efternamn@mvg.se


....Management..Ledning....

CFO
Cecilia Lundén

....Group CEO..VD, koncernchef....
Daniel Ellison

....HR manager..Personalchef....
Charlotte Axelsson

....Environmental and quality manager..Kvalitets- och yttre miljöchef....
Viktor Eriksson

....COO (chief operations officer)..Operativ chef....
Stefan Hyltberg

....CEO Sjölanders..VD Sjölanders....
Leif Andersson

....Chief marketing and sales officer (CMSO) ..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

....CEO Motala Verkstad..VD Motala Verkstad....
Håkan Johansson

CTO
Michael Olsson

....CEO Blue Future..VD Blue Future....
Linda Take


....Finance..Ekonomi....

Controller
Anna Paersson


Sales & marketing..Försäljning och marknad

....Chief marketing and sales officer (CMSO)..Sälj- och marknadschef....
Mattias Rosengren

....Communications manager..Kommunikationschef....
Per N Lekemark

Key account manager
Joakim Karas

Key account manager
Velimir Pranjic

Sales/business development
Marijan Kolobaric

Key account manager
Marcus Sandling

Key account manager
Benny Palm

Key account manager
Stefan Stoltz


....Manager purchase and commercial agreements..Chef inköp och kommersiella avtal....
Bo Andersson


....IS and IT manager..IS och IT Chef ....
Fredrik Hultin