....Working in Motala Verkstad Group means working together with colleagues on a variety of functions. This includes roles as salespeople, processors, production engineers, purchasers, economists, project managers, quality technicians, controllers, non-destructive testers, maintenance engineers, planners, welders, assembly staff and CNC operators. ..Att jobba inom Motala Verkstad Group innebär att du jobbar tillsammans med kollegor på en rad olika funktioner. Vi har bland annat roller som säljare, beredare, produktionstekniker, inköpare, ekonomer, projektledare, kvalitetstekniker, kontrollanter, oförstörande provare, underhållstekniker, planerare, svetsare, montörer och CNC-operatörer. ....

....If you are interested in working with us in Motala Verkstad Group, you are welcome to submit a spontaneous application. You can do that even though there is no available position that is right for you at this very moment. An application should always contain a personal letter and a CV. ..Om du är intresserad av att jobba med oss inom Motala Verkstad Group är du välkommen att skicka in en spontanansökan. Det kan du göra trots att det inte finns någon ledig tjänst som passar just för dig, just nu.  En ansökan ska alltid innehålla ett personligt brev samt en meritförteckning/CV. ....

jobb@mvg.se