....Board members..Styrelsemedlemmar....

Albert Elfström
....Chairman of the Board..Styrelseordförande....

Anders Holm
....Board member..Styrelsemedlem....

Håkan Dahllöf
....Board member..Styrelsemedlem....

Mats Svensson
....Board member..Styrelsemedlem....

Hans Andréasson
....Board member..Styrelsemedlem....

....Union representatives..Fackliga representanter....

Mikael Sääf
IF Metall

Therese Häll
Unionen