....Accountant with controller experience? ..Sökes: Ekonom med controller-erfarenhet....

....Do you want to join Sweden and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry? ..Vill du vara med och bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri? ....
....MVG is quite possibly Sweden's oldest start-up company with its roots extending as far back as 1822. We have a clear vision and goal to be the largest and best production partner in the Nordic region within our segments. To achieve this goal, we are now building the foundation where our four workshops in Motala, Kristinehamn (two business units) and Malmö constitutes the core of our business. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision och målsättning att bli störst och bäst i Norden inom vårt segment. För att nå denna målsättning bygger vi nu från grunden där våra fyra verkstäder i Motala, Kristinehamn (två affärsenheter) och Malmö är kärnan i vår verksamhet. ....
....
....With the strategic intent of reinforcing our financial organization we are looking for an accounting economist with a firm controller experience to specifically support our workshops in the Kristinehamn area. You will be one of our key players in the MVG Finance team, enjoying high responsibility and accountability and at the same time being able to act independently. ..I vår fortsatta strategiska tillväxt vill vi förstärka vår ekonomifunktion och söker därför en skicklig redovisningsekonom med controllererfarenhet som speciellt ska stötta våra verkstäder i Kristinehamn. Du erbjuds en ansvarsfull roll där du kommer att behöva agera självständigt, men även vara och agera som en central spelare i ekonomiteamet inom MVG. ....

 

....