....Wanted: Project Manager Bridges & Infrastructure ..Lediga Jobb: Projektledare Bro & Infrastruktur....

....Do you want to be a driving force in continuing to develop MVG as the dominant system supplier of mobile mechanics in the Nordic region? ..Vill du vara drivande i att fortsätta utveckla MVG som den dominerande systemleverantören inom rörlig mekanik i Norden? ....

....Since the 19th century, MVG has been a proud and well-known main contractor and partner for construction, repairs and service of bridge machinery and constructions of fixed as well as moving bridges in Sweden. Continuing the successes in this business area, we are now looking for a project manager with experience in public procurement to reinforce our sales organization.  ..MVG har sedan 1800-talet varit en stolt och välkänd huvudentreprenör och samarbetspartner vad gäller byggnationer, reparationer och service av bromaskinerier och brokonstruktioner av fasta och rörliga broar i Sverige. För en fortsatt framgång inom detta affärsområde söker vi nu en projektledare med erfarenhet av offentlig upphandling till vår försäljningsorganisation. ....