Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering company with core expertise in manufacturing, advanced welding, and qualified installation of heavy and medium-duty industrial systems and products.

  • MVG is a production partner to major industrial players

  • A sourcing and supply management partner

  • Subcontractor excellence in the manufacturing of components and subsystems

MVG consists of: Motala Verkstad, Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) Höje and Sjölanders, Västerås. Each with a long and history in Swedish industry and are today market leaders in their respective fields.

The Company's customers' business areas are well distributed in established markets as well as in expansive newer industries which provide stability and opportunities for growth.

Revenue in the current situation about 400 million SEK. The group increase volume and profitability mainly by expansion possibilities in the industrial segment and acquisitions.

 

Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter….

  • MVG är en produktionspartner till stora industriella aktörer

  • En sourcing- och supplymanagement partner

  • Underleverantör med excellens i tillverkning av komponenter och delsystem

MVG består av: Motala Verkstad, Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) Höje och Sjölanders (Västerås). Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

Bolagets kunders verksamhetsområden är väl fördelade på etablerade marknader såväl som expansiva nyare branscher vilket ger stabilitet och möjligheter till tillväxt.

Omsättning i dagsläget ca 400 MSEK. Gruppen ökar volym och lönsamhet genom främst expansionsmöjligheter inom industriella segment och företagsförvärv.

....Facts..Fakta....

….CEO: Daniel Ellison..VD: Daniel Ellison….

….Country: Sweden..Land: Sverige….

….Business: Engineering, machine tooling and heavy assembly..Bransch: Verkstadsindustri....

....Scope: Production partner with six differentiated large production units..Inriktning: Produktionspartner med sex differentierade stora produktionsenheter....

....Turnover: 400 MSEK..Omsättning: 400 MSEK....

....Employees: 210..Medarbetare: 210....